Oppdrag for Norges Bank

[02.12.2019] Norges Bank gir ideas2evidence i oppdrag å  gjennomføre en undersøkelse om kostnader med innenlands betalingsformidling.

Undrsøkelsen skal gjennomføres blant norske bedrifter og inngår i et prosjekt hvor formålet er å kartlegge samfunnets kostnader med betalingsformidling. Norges Bank har gjennomført tilsvarende prosjekt tidligere, sist gang i 2013.