Tre nye rammeavtaler med HK-dir

Publisert: 13.06.2024

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse har nasjonalt ansvar for forvaltning og iverksetting av politikk innen høyere utdanning, høyere yrkesfaglig utdanning og kompetansepolitikk. For å sikre seg god tilgang på bistand av høy faglig kvalitet har direktoratet utlyst tre rammeavtaler:

  1. Kvantitative og kvalitative undersøkelser
  2. Utredninger og analyseoppdrag
  3. Forskningsoppdrag

For hver kontrakt er det inngått avtaler med fem tilbydere. Som eneste tilbyder har ideas2evidence kommet med på alle tre kontrakter. På delkontrakt 1 har vi inngått et samarbeid med IPSOS, mens vi skal samarbeide med sju forskere fra Høgskolen i Innlandet (HiNN) på delkontrakt 2 og 3. 

Vi ser frem til utlysning av spennende oppdrag på avtalene!