Undersøkelse om Erasmus+ skoleutvekslingspartnerskap

Publisert: 09.04.2021

Ideas2evidence har fått i oppdrag å undersøke grunnskoler og videregående skolers erfaringer med deltakelse i Erasmus+ skoleutvekslingspartnerskap, og hvordan dette bidrar til å nå nasjonale målsettinger for utdanningssektoren.

Oppdraget er gitt av Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høgare utdanning (Diku) og omfatter Erasmus+ underprogrammene Skole- til skole partnerskap i perioden 2014 - 2017 og Skoleutvekslingspartnerskap i perioden 2018 - 2020. Undersøkelsen skal gi økt kunnskap om erfaringer og utbytte av Erasmus+ både fra et deltakerperspektiv og fra et skoleperspektiv. Kunnskapen skal blant annet bidra til å belyse hvordan Erasmus+ kan fungere som virkemiddel for kvalitetsutvikling i skolesektoren.

Studien gjennomføres ved hjelp av en spørreundersøkelse blant prosjektkoordinatorer ved alle skoler som har deltatt i Erasmus+ skoleutvekslingspartnerskap, og gjennom casestudier ved utvalgte skoler. Oppdraget skal gjennomføres i perioden april til november 2021.