Vi ønsker Hanna velkommen tilbake til i2e!

Publisert: 18.08.2021

Etter å ha vært borte fra ideas2evidence er Hanna Jones nå tilbake i fast stilling hos oss.

Hanna er utdannet master i sammenliknende politikk fra Universitetet i Bergen og har tidligere vært ansatt i ideas2evidence fra 2017-2021. Her har hun blant annet spilt en sentral rolle i ideas2evidence sin evaluering av NORPART-programmet, et partnerskapsprogram for akademisk samarbeid mellom Norge og land i det globale Sør. Evalueringen ble gjennomført på oppdrag fra Diku. Hanna har også deltatt i prosjekter på oppdrag fra blant andre Kunnskapsdepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Norges forskningsråd.

Vi er veldig glade for å ha Hanna tilbake i ideas2evidence!