Vi ønsker Ingvild Misje velkommen til i2e!

Publisert: 18.01.2021

Siden 2019 har Ingvild jobbet som studentassistent hos oss. Nå blir hun del av vår ordinære stab.

Ingvild avslutter mastergraden sin i sammenlignende politikk ved Universitetet i Bergen til sommeren. Fram til da skal hun jobbe 20 prosent hos oss, før hun går over i full stilling i juni. 

Ingvild skriver masteroppgave om representasjon i ikke-representative organer. Gjennom denne oppgaven har hun opparbeidet kompetanse på surveyeksperiment og surveydata. Ingvild har tidligere arbeidet som vitenskapelig assistent, på et Høyesterettsprosjekt ved Universitetet i Bergen og vært ambassadepraktikant i Tallinn.

Som studentassistent har Ingvild blant annet arbeidet for Norsk medborgerpanel på oppdrag fra Universitetet i Bergen/DIGSSCORE. Ingvild er en svært dyktig student som vi er glade for å ha fått med på laget!