Vi styrker vårt Oslo-kontor

[04.09.2017] Lisa Knatterud Wold er ny ansatt i ideas2evidence.

Lisa kommer fra en stilling som rådgiver i forvaltningsrevisjonsavdelingen i Riksrevisjonen, og fra en stilling som Senior Analyst i Leger uten grenser. Lisa har syv års erfaring fra offentlig sektor og har vært prosjektmedarbeider på forvaltningsrevisjonsprosjekter (utredninger) innenfor flere departementsområder. Lisa er også medlem av Norsk ressursbank for demokrati og menneskerettigheter (NORDEM) og har erfaring fra Leger uten grenser med undersøkelser knyttet til arbeidslovgivning og arbeidsvilkår for lokalt ansatte i flere prosjektland. Lisa er utdannet samfunnsgeograf fra Universitetet i Bergen fra 2007, og har en bachelorgrad med fordypning i sosiologi og geografi fra NTNU. 

Lisa solide erfaring fra forvaltningsrevisjon vil bidra til å styrke selskapets evalueringsfaglige kompetanse og vi er glade for å ha fått henne med på laget. Vårt kontor i Oslo vil frå nå av ha tre faste medarbeidere.