Nyheter

09/04/2021
Undersøkelse om Erasmus+ skoleutvekslingspartnerskap
ideas2evidence skal undersøke skolers erfaringer med deltakelse i Erasmus+ skoleutvekslingspartnerskap.
10/03/2021
Kandidatundersøkelsen på Vestlandet 2020
Ideas2evidence presenterer ny rapport om kandidater fra høyere utdanningsinstitusjoner på Vestlandet.
05/03/2021
Lansering av Kandidatundersøkelsen 2020
Mandag 08.03 lanseres Kandidatundersøkelsen 2020 i et åpent og digitalt arrangement!
17/02/2021
Brukerundersøkelse av Lycée-ordningen
ideas2evidence presenterer brukerundersøkelse av tidligere elever i Lycée-ordningen.
16/02/2021
Nytt tilskudd på i2e-stammen
Ideas2evidence vokser stadig og vi ansetter nå vår første administrasjonsansvarlig, Iben Kirchner Møller.
11/02/2021
Individrapportering for Jobbsjansen og Område 1
Ideas2evidence presenterer individrapportering for deltakere på Jobbsjansen og Område 1 i 2019.
08/02/2021
Artikkel publisert på europeisk nettside
i2e-artikkel om kvalitet i norskopplæring er publisert på EPALE, en europeisk nettside for voksnes læring.
27/01/2021
Medieomtale av evalueringen av NORPART-programmet
i2e sin evaluering av NORPART omtalt i Khrono.
18/01/2021
Vi ønsker Ingvild Misje velkommen til i2e!
Siden 2019 har Ingvild jobbet som studentassistent hos oss. Nå blir hun del av vår ordinære stab.
11/01/2021
Nytt oppdrag på kvalifiseringsfeltet
i2e skal, i samarbeid med EGGS Design, bidra til bedre oversikt over kvalifiseringsløp for voksne innvandrere.