Nyheter

19/06/2023
Nytt prosjekt: Tilskuddsevaluering for IMDi
ideas2evidence og Proba skal evaluere tilskudd til integreringsarbeid i frivillige organisasjoner for IMDi
31/05/2023
Nytt prosjekt om Erasmus+ ansattmobilitet
ideas2evidence skal gjennomføre en undersøkelse av Erasmus+ ansattmobilitet i høyere utdanning på oppdrag fra HK-dir
31/05/2023
Nytt prosjekt med Proba
På oppdrag fra IMDi skal ideas2evidence, i samarbeid med Proba, gjennomføre en kartlegging av opplæringstilbud som gis til nyankomne ungdommer
25/05/2023
Ny stilling i Oslo
Vi utvider kontoret vårt i Oslo, og søker en erfaren samfunnsviter, fortrinnsvis med PhD, som kan styrke staben vår.
11/05/2023
Webinar om tidlig innsats og inkludering
i2e formidler hovedfunn fra evaluering av piloter for inkluderende praksis i barnehager, skoler og SFO
09/05/2023
Nytt prosjekt med Agenda Kaupang
ideas2evidence skal sammen med Agenda Kaupang følgeevaluere Gjensidigestiftelsens tilskudd til åpne sommeraktiviteter og sommerjobber
28/04/2023
Kunnskapsformidling om politiske styringsformer
i2e formidler fersk forskning på folkemøte i Stavanger kommune.
19/04/2023
Nytt prosjekt for HK-dir: Dimensjonering av høyere utdanning
ideas2evidence skal bistå HK-dir i arbeidet med å utvikle et kunnskapsgrunnlag for dimensjonering av høyere utdanning
19/04/2023
Nytt prosjekt: Nasjonal trygghetsundersøkelse
i2e skal gjennomføre trygghetsundersøkelsen for Justis- og beredskapsdepartementet
18/04/2023
Kandidatundersøkelsen på Vestlandet 2022
ideas2evidence presenterer ny rapport om kandidater fra høyere utdanningsinstitusjoner på Vestlandet