Nyheter

12/04/2023
Vil du jobbe hos oss?

Vil du jobbe med samfunnsvitenskapelige data, analyse og programmering?

21/02/2023
Tilrår økte satser i per capita-Jobbsjansen
Per capita-finansiering øker forutsigbarheten, men satsene bør justeres
15/02/2023
Holder innlegg på konferanse om Livslang læring
ideas2evidence deltar på Lillehammer Lifelong Learning ICDE Conference 2023.
06/02/2023
Kandidatundersøkelsen 2022 lansert
Ideas2evidence har gjennomført en ny kandidatundersøkelse for UiA.
30/01/2023
Ny rapport om voksnes læring
Hvordan få til gode samarbeid om tilrettelagte fag- og yrkesopplæringsløp for voksne?
26/01/2023
Nytt prosjekt: kvalifiseringstilbud for Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
Nytt prosjekt: i2e skal utrede arbeidsretta kvalifiseringstilbud for innvandrere
18/01/2023
Nye år med innsamling av forskningsdata på oppdrag fra UiB
i2e er tildelt ny kontrakt for drift, vedlikehold og utvikling av DIGSSCOREs/UiBs forskningspanel - KODEM
18/01/2023
Ny rapport om rasisme og diskriminering i Haugesund
På oppdrag fra Haugesund kommune har i2e kartlagt rasisme og diskriminering i kommunen
12/01/2023
Presenterer rapport på TIFFs åpningskonferanse
i2es rapport om organiseringen av det filmpolitiske virkemiddelapparatet i Nord-Norge får en sentral plass på åpningskonferansen til Tromsø internasjonale filmfestival
11/01/2023
Ny rapport om modulbasert voksenopplæring
i2e har samlet erfaringer fra lærere og bedrifter som gir opplæring i modulstrukturert fag- og yrkesopplæring