Nyheter

24/09/2009
Ny rapport

[24.09.2009] Vestlandets filmnæring - mellom nasjonsbygging og regional utvikling
 

25/10/2007
Ny rapport

[12.11.2007] Lidenskap og levevei - en studie av utvalgte kulturnæringer i Hordaland