Nyheter

15/10/2020
Nytt prosjekt for Universitetet i Bergen
Rammer for forskningskvalitet skal kartlegges.
07/10/2020
Vi har fått en ny medarbeider

Joachim Wettergreen startet i ideas2evidence 5. oktober, ved vårt kontor i Oslo.

23/09/2020
i2e anbefaler videreføring av Inkludering i idrettslag
Evalueringen viser varierende måloppnåelse og behov for forbedringer.
21/08/2020
Ny rapport om kvalitet på norskopplæring for voksne innvandrere
Rapporten er et bidrag til mer kunnskap om hva som er viktig for kvalitet i norskopplæring for voksne innvandrere.
08/06/2020
Nytt oppdrag for Utdanningsdirektoratet
Følgeforskning av «Piloter for mer inkluderende praksis i barnehage, skole og SFO- del 1».
20/05/2020
Medieomtale av evalueringen av Students at Risk
i2e sin evaluering av Students at Risk omtalt i flere medier.
19/05/2020
Vil du jobbe hos oss?

[19.05.2020] ideas2evidence er i vekst og søker en ny medarbeider med kvantitativ orientering til

30/04/2020
i2e har evaluert Students at Risk-ordningen

[30.04.2020] Evalueringen anbefaler at ordningen blir videreført, men nominasjons- og seleksjonsprosessen bør forbedres.

20/04/2020
i2e har evaluert Frivillig arbeid mot fattigdom

[20.04.2020] Målene nås, men det er forbedringspotensial i tilskuddets utforming og forvaltning.

31/03/2020
Hva vet vi om mangfold i kulturlivet?

[31.03.2020] i2e har kartlagt kunnskap om inkludering av innvandrere i kulturlivet.