Nyheter

Ny rapport: arbeidsretta kvalifiseringstilbud
i2e anbefaler justeringer av arbeidsretta kvalifiseringstilbud for innvandrere uten fullført grunnskole.
Ny medarbeider i Oslo
Vi ønsker Georg Stokke velkommen til ideas2evidence
Ny medarbeider i Oslo
Vi ønsker Sofie Kirkeby velkommen til ideas2evidence!
i2es kunnskapsoppsummering for Music Norway lanseres
For andre år på rad har ideas2evidence utarbeidet en rapport som tar pulsen på norsk og internasjonal musikkbransje
i2e på Arendalsuka 2023
Gjennomfører arrangement om politiske styringsformer i kommunene, i samarbeid med Stavanger kommune
Ny stilling i Oslo
Vi utvider kontoret vårt i Oslo, og søker en erfaren samfunnsviter som kan styrke staben vår
Nytt prosjekt med Proba
På oppdrag fra NAV skal ideas2evidence, i samarbeid med Proba, følge iverksetting og gjennomføring av et nytt forsøk med tilrettelagt fag- og yrkesopplæring
Artikkel om innbyggermedvirkning i kommunene
i2e har bidratt med tilrettelegging og analyser av data fra KDDs organisasjonsdatabase
Nytt prosjekt: Evaluering av Nordic Safe Cities
i2e skal i samarbeid med Teknologisk Institut evaluere Nordic Safe Cities på oppdrag fra Nordisk ministerråd
Nytt prosjekt: Tilskuddsevaluering for IMDi
ideas2evidence og Proba skal evaluere tilskudd til integreringsarbeid i frivillige organisasjoner for IMDi