Nyheter

31/01/2010
Visualisering av helsedata

[31.01.2010]  ideas2evidence skal utvikle "data dashboards" for engelske helsedata for Tribal Group.

02/10/2009
FOU i maritim sektor

[02.10.2009] Kartlegging av FoU- og utdanningstilbud med relevans for den maritime næringsklyngen i Bergensregionen

24/09/2009
Ny rapport

[24.09.2009] Vestlandets filmnæring - mellom nasjonsbygging og regional utvikling
 

25/10/2007
Ny rapport

[12.11.2007] Lidenskap og levevei - en studie av utvalgte kulturnæringer i Hordaland