Nyheter

Rapport om dataspillbransjen

[23.04.12] ideas2evidence har kartlagt den norske dataspillbransjen.

Innovation Union Scoreboard

[23.04.2012] ideas2evidence har utviklet interaktivt dashboard for EU-kommisjonen.

Kino i sentrum

[30.03.12] ideas2evidence har gjennomført en studie av kinoens betydning for sentrumskjernen i Bergen.

Næringsbarometeret 2012 lansert

[09.02.12] Årets første utgave av Næringsbarometeret er nå fullført.

Næringsbarometeret 2012-2013

[04.01.12] ideas2evidence skal utarbeide Næringsbarometer for Hordaland og Sogn og Fjordane.

Kartlegging av norsk dataspillbransje

[14.12.11] ideas2evidence skal gjennomføre en kartlegging av landets dataspillbransje.

Underveisevaluering av prosjektet "Klart språk i staten"

[09.12.11] ideas2evidence har gjennomført første del av en større evaluering av prosjektet "Klart språk i staten".

Ny rapport

[09.12.11] Evaluering av de regionale filmfondene i Norge.

Rapporteringssystem

[01.12.11] ideas2evidence utvikler rapporteringssystem for opplæring innenfor kriminalomsorgen.

Ny rapport: Frivillig sektor som integreringsarena

[01.12.11] Evaluering av intensjonsavtalen mellom IMDi og frivillige organisasjoner.