Nyheter

03/10/2022
Ny medarbeider i Oslo
ideas2evidence vokser stadig og vi ønsker Ola Grendal velkommen til Oslo-kontoret
26/09/2022
Ny avdelingsleder i Oslo
Vi ønsker Siv Svanæs velkommen til ideas2evidence!
07/09/2022
Stor interesse for i2e-utredning
Vi har utredet politiske styringsformer for Stavanger kommune
30/08/2022
Ny Jobbsjansen-rapport
Ny rapport om integrerings- og kvalifiseringsordningen Jobbsjansen
26/08/2022
Formannskapsmodell eller parlamentarisme?
Ny rapport: I2e har utredet politiske styringsformer for Stavanger kommune
15/08/2022
Ny medarbeider i Oslo
Vi ønsker Henriette Skyberg velkommen til ideas2evidence
15/08/2022
Nytt prosjekt: Kartlegging av diskriminering og rasisme
Hvor mange innvandrere har opplevd diskriminering i Haugesund kommune? Det skal i2e kartlegge i nytt prosjekt
15/08/2022
Nytt prosjekt: Nasjonal trygghetsundersøkelse
i2e skal gjennomføre trygghetsundersøkelsen for Justis- og beredskapsdepartementet
09/08/2022
Hovedfunn fra Organisasjonsdatabasen 2020
i2e har utarbeidet kortrapport som presenterer hovedfunn og sentrale utviklingstrekk
09/08/2022
Nytt prosjekt: Utredning av parlamentarisme
i2e skal utrede parlamentarisme for Kristiansand kommune