Nyheter

27/03/2020
i2e har evaluert regjeringens Panorama-strategi

[27.03.2020] Oppdragsgiver er Kunnskapsdepartementet.

16/03/2020
Sluttrapport om Jobbsjansen – Rom for kvalitet

[16.03.2020] Ideas2evidence har levert sluttrapporten i en omfattende evaluering av Jobbsjansen. Oppdraget er gjennomført for IMDi i perioden 2017–2019.

12/03/2020
Ny evaluering av inkluderingstiltak i idrett

[12.03.2020] ideas2evidence har fått i oppdrag å evaluere tilskuddsordningen Inkludering i idrettslag for Kulturdepartementet. 

03/03/2020
Er du vår nye administrasjonsansvarlige?

[03.03.2020] ideas2evidence vokser og har behov for å øke den administrative kapasiteten i selskapet.

03/03/2020
ideas2evidence skal evaluere NORPART

[03.03.2020] Ideas2evidence skal evaluere NORPART, partnerskapsprogrammet for akademisk samarbeid mellom Norge og utviklingsland, på oppdrag fra Diku. 

15/01/2020
Ny medarbeider ved Oslokontoret

[15.01.2020] Karianne Åsheim er ny ansatt i ideas2evidence og startet å jobbe ved vårt kontor i Oslo fra 8. januar 2020.

14/01/2020
Evaluering av Aktivitetsskolen i Drammen

[14.01.2020] Bedre innhold, økt deltakelse og bedre kompetanse i Aktivitetsskolen i Drammen. 

02/01/2020
Evaluering av Students at Risk-programmet

[02.01.2020] ideas2evidence skal evaluere Students at Risk-programmet på oppdrag fra Diku

13/12/2019
Kartlegging for Innovasjon Norge

[13.12.2019] Ideas2evidence skal bistå Innovasjon Norge i deres arbeid med ny strategi for internasjonaliseringsarbeid. 

02/12/2019
Oppdrag for Norges Bank

[02.12.2019] Norges Bank gir ideas2evidence i oppdrag å  gjennomføre en undersøkelse om kostnader med innenlands betalingsformidling.