Nyheter

02/12/2019
Integrering i kulturlivet

[02.12.2019] ideas2evidence skal kartlegge kunnskap om mangfold og inkludering i norsk kunst- og kulturliv på oppdrag fra Kulturrådet.

08/11/2019
Kvantitativ rapport om modulstrukturert forberedende voksenopplæring

[08.11.2019] Andre delrapport i evalueringen av forsøk med modulstrukturert forberedende voksenopplæring er nå levert.

04/11/2019
Ny undersøkelse om kulturbruk blant studenter

[04.11.2019] I2e skal gjennomføre en spørreundersøkelse om kulturbruk blant studenter i Bergen.

24/10/2019
Notat om modulstrukturert fag- og yrkesopplæring

[24.10.2019] Første publikasjon i følgeevaluering av forsøk for voksne i yrkesfag. 

08/10/2019
Ny individrapportering om Jobbsjansen

[08.10.2019] Ideas2evidence har utarbeidet en rapport om resultatene til Jobbsjansen i 2017 og 2018.

02/07/2019
Vi fornyer organisasjonen

[02.07.2019] Vi vokser både i Bergen og Oslo og gjør endringer i organisasjonen.

26/06/2019
Vi har levert ny rapport for Diku om VET-mobilitet

[26.06.2019] Rapporten omhandler erfaringer og utbytte av VET-mobilitet i fag- og yrkesopplæringen.

14/06/2019
Ny medarbeider ved Bergenskontoret

[14.06.2019] Hanna Jones er ny ansatt i ideas2evidence og startet å jobbe ved vårt hovedkontor i Bergen fra 11. juni 2019.

14/06/2019
I2e evaluerer regjeringens Panorama-strategi

[14.06.2019] Nytt oppdrag for Kunnskapsdepartementet.

16/05/2019
Ny medarbeider ved Oslokontoret

[16.05.2019] Synne Granum Sætrang er ny ansatt i ideas2evidence og vil jobbe ved vårt kontor i Oslo fra 1. mai 2019.