Nyheter

27/06/2022
Nytt oppdrag om fag- og yrkesopplæring for voksne
i2e skal oppsummere kunnskap om tilrettelagt fag- og yrkesopplæring for voksne innvandrere
27/06/2022
i2e skal evaluere Tilskudd til norskopplæring for flyktninger fra Ukraina
ideas2evidence skal på oppdrag av IMDi evaluere Tilskudd til norskopplæring for flyktninger fra Ukraina
21/06/2022
Norges Bank Memo basert på i2e-data
ideas2evidence har bidratt med datagrunnlag til et Norges Bank memo om kostnader i det norske betalingssystemet
30/05/2022
Ny rapport om regional filmpolitikk
i2e har gjennomført en utredning om organiseringen av de filmpolitiske virkemidlene i Nord-Norge
18/05/2022
Er du våre nye seniorutreder?
Vi utvider kontoret vårt i Oslo, og søker etter en erfaren samfunnsviter som kan styrke staben vår
06/05/2022
Vil du jobbe hos oss?
Grunnet økende oppdragsmengde utvider vi nå staben, og søker ny kollega til vårt kontor i Oslo
04/05/2022
Ny rapport: Hvordan etablere en prestisjeordning?
Senter for fremragende høyere yrkesfaglig utdanning kan lære av eksisterende ordninger
27/04/2022
Forskningsartikler om kommunal organisering
i2e samarbeider med forskere fra UiB og NORCE om å gjennomføre analyser av data fra KDDs organisasjonsdatabase.
25/04/2022
Ny individrapportering på Jobbsjansen
ideas2evidence skal gjennomføre individrapportering for integrerings- og kvalifiseringsordningen Jobbsjansen
25/04/2022
Evaluere nytt tilskudd på integreringsfeltet
ideas2evidence og Agenda Kaupang skal følgeevaluere utprøving av per capita-finansiering i Jobbsjansen