Nyheter

04/04/2022
Kartlegging av studentombudsordningen i HYU
i2e publiserer kartlegging av studentombudsordningen i høyere yrkesfaglig utdanning
31/03/2022
i2e styrker organisasjonen
ideas2evidence fortsetter å vokse og gjør endringer i organisasjonen.
23/03/2022
Rammeavtale med NAV
ideas2evidence har inngått en rammeavtale for evalueringer, kartlegginger og analyser med NAV
10/03/2022
i2e skal utrede politiske styringsformer
Prosjektet gjennomføres på oppdrag fra Stavanger kommune.
02/03/2022
Nytt oppdrag fra IMDi om frivillighetens behov
Ideas2evidence skal utrede behov og løsninger for frivillig innsats på integreringsfeltet.
28/02/2022
Rapport om norskopplæringsordning publisert
Rapporten vurderer hvordan den nye tilskuddsordningen Norskopplæringsordningen har fungert fram til nå
21/02/2022
Kandidatundersøkelse innen kunstfeltet
Ny rapport retter søkelyset på kunstnerisk utviklingsarbeid.
18/02/2022
Nye rapporter om fremtidens voksenopplæring
i2e publiserer i dag tre rapporter som gir innspill til utforming av fremtidens voksenopplæring
03/02/2022
i2e skal anbefale organisasjonsmodell
i2e skal vurdere den beste organisasjonsmodellen for det filmpolitiske virkemiddelapparatet i Nord-Norge
31/01/2022
Ballade.no presenterer i2e’s kunnskapsoppsummering for musikkbransjen
ideas2evidence har utarbeidet en kunnskapsoppsummering for musikkbransjen