Nyheter

25/04/2019
Kommunal organisering

[25.04.2019] ideas2evidence i samarbeid med UiB og Norce skal gjennomføre den neste undersøkelsen om kommunal organisering på oppdrag for KMD.

24/04/2019
Ny undersøkelse for Kompetanse Norge

[24.04.2019] I2e skal gjennomføre et oppdrag som skal gi kunnskap om hvilke faktorer som er viktige for kvalitet i norskopplæring for voksne innvandrere.

21/03/2019
Ny undersøkelse for Diku

[21.03.2019] I2e skal gjennomføre en kvalitativ undersøkelse om elev- og ansattutveksling på yrkesfag.

20/03/2019
Ny medarbeider ved Bergenskontoret

[20.03.2019] Amund Eikrem er ny ansatt i ideas2evidence og vil jobbe ved vårt kontor i Bergen.

11/03/2019
Jobbsjansen styrker deltakernes muligheter

[11.03.2019] ideas2evidence gjennomfører for tiden en følgeevaluering av Jobbsjansen på oppdrag fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi).

17/01/2019
Kandidatundersøkelsen 2018

[17.01.2019] ideas2evidence har på oppdrag for Sammen Råd & Karriere gjennomført Kandidatundersøkselen 2018. 

01/11/2018
Jobb i ideas2evidence

[01.11.2018] Ideas2evidence har økende oppdragsmengde og ønsker å ansette nye medarbeidere i Bergen og Oslo.        

01/11/2018
Rapport om modulstrukturert voksenopplæring

[01.11.2018] Første delrapport i evaluering av forsøk med modulstrukturert voksenopplæring er nå levert.

01/11/2018
Oppdrag for Arbeids- og velferdsdirektoratet

[01.11.2018] AVdir har gitt i2e i oppdrag å evaluere tilskuddsordning til frivillige organisasjoner.

30/10/2018
Nytt oppdrag for UiT

[30.10.2018] Universitetet i Tromsø har gitt I2e i oppdrag å gjennomføre sine neste kandidatundersøkelser.