Nyheter

23/10/2018
Evaluering av forsøk for NAV Tiltak Oslo

[23.10.18] ideas2evidence har evaluert et kvalifiseringstiltak for minoritetsspråklige kvinner.

22/10/2018
Ny rapport for IMDi

[22.10.2018] I2e har på oppdrag fra IMDi vurdert Kommuneundersøkelsens formål, innhold, metoder og hvordan resultatene brukes.

22/10/2018
Ny medarbeider

[22.10.2018] Mari Rage Bråstein er ny ansatt i ideas2evidence og vil jobbe ved vårt Oslo-kontor.

21/09/2018
Evalueringsprisen 2018

[21.09.2018] Evaluerings-prisen 2018 gikk til rapport om statens boligsosiale virkemidler utarbeidet av Vista analyse i samarbeid med ideas2evidence.

19/09/2018
Resultatindikatorer for Erasmus+

[19.09.2018] i2e er engasjert som ekspert i et prosjekt for utvikling av resultatindikatorer for Erasmus+.

19/09/2018
Ny rammeavtale med Diku

[19.09.2018] Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (Diku) inngår ny rammeavtale med i2e.

03/09/2018
Ny rapport om Nettkino-forsøket

[03.09.2018] ideas2evidence har gjennomført en evaluering av Nettkino-forsøket.

28/06/2018
Brukerundersøkelse blant utvekslingselever

[28.06.2018] ideas2evidence skal på oppdrag fra SIU gjennomføre en brukerundersøkelse blant utvekslingselever. 

07/06/2018
Nytt oppdrag for Petroleumstilsynet

[05.06.2018] ideas2evidence skal utvikle og gjennomføre brukerundersøkelse på oppdrag fra Petroleumstilsynet. 

28/05/2018
Nytt oppdrag for IMDi

[28.05.2018] ideas2evidence skal foreta en ekstern gjennomgang av IMDis kommuneundersøkelse.