Nyheter

27/01/2022
Ny rapport om Trondheim voksenopplæringssenter
I 2021 evaluerte vi tilbudet ved og organiseringen av Trondheim voksenopplæring for Trondheim kommune. Nå er rapporten publisert.
25/01/2022
Lansering av rapport om trender i internasjonal og norsk musikkbransje
Onsdag 26. januar lanseres en rapport om trender i internasjonal og norsk musikkbransje
24/01/2022
Rapportlansering av Nasjonal trygghetsundersøkelse
Torsdag 26. januar lanseres den første utgave av Nasjonal trygghetsundersøkelsen
14/01/2022
Ny rapport om norsk deltakelse i utdanningssamarbeid i EØS-ordningen
Ideas2evidence har kartlagt norske deltakere sine erfaringer med deltakelse i prosjektsamarbeid finansiert av EØS-midlene.
26/12/2021
Nytt oppdrag for HK-dir om SFY-ordning
Ideas2evidence skal kartlegge tilskuddsordninger innen høyere yrkesfaglig utdanning.
26/12/2021
Årlig kunnskapsoppsummering for Music Norway
Ideas2evidence er engasjert av Music Norway til å utarbeide en årlig kunnskapsoppsummering om trender i internasjonal og norsk musikkbransje.
01/12/2021
Ny rapport om Erasmus+ skoleutvekslingspartnerskap
i2e lanserer rapport om betydningen av Erasmus+ skoleutvekslingspartnerskap
22/11/2021
Ny medarbeider ved Bergenskontoret
Eivind Hageberg er ny ansatt i ideas2evidence
18/11/2021
Lansering: KMDs organisasjonsdatabase
i2e lanserer sluttrapporten for Kommunal- og moderniseringsdepartementets organisasjonsdatabase.
09/11/2021
Lansering av kommunalorganisering.no
i2e lanserer datavisualisering og dokumentasjon av kommunal organisering- og organisasjonsdatabasen