Nyheter

26/10/2017
Ny rapport om studentflyt og frafall

[26.10.2017] i2e har utarbeidet en rapport om studentflyt og sektorfrafall fra høyere utdanning i Norge for UiB.

17/10/2017
Evaluering av modulbasert voksenopplæring i gang!

[12.10.17] Prosjektgruppa hadde sitt lanseringsmøte torsdag. 

10/10/2017
Nye studentassistenter

i2e har nettopp engasjert fem nye studenter på deltidskontrakt.

10/10/2017
Underveisevaluering av Fjell 2020

[10.10.2017] i2e, Vista Analyse og Norconsult har underveisevaluert områdesatsingen Fjell 2020 for Drammen kommune. 

12/09/2017
Evaluering av valget

[12.09.2017] i2e skal evaluere gjennomføringen av valget 2017 for KMD.

05/09/2017
Nytt oppdrag for Udir

[05.09.2017] i2e skal utarbeide utstyrsrapporter for ni utdanningsprogram i videregående opplæring.

04/09/2017
Vi styrker vårt Oslo-kontor

[04.09.2017] Lisa Knatterud Wold er ny ansatt i ideas2evidence.

29/08/2017
Nytt omfattende oppdrag for KD

[29.08.2017] I2e skal evaluere forsøk med modulbasert voksenopplæring på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet.

29/08/2017
Evaluering av Jobbsjansen

[29.08.2017] i2e skal gjennomføre nytt omfattende evalueringsoppdrag for Imdi.

15/08/2017
Evaluering av utdanningssamarbeid

[15.08.17] i2e skal evaluere SIUs nordområdeprogram.