Nyheter

08/11/2021
Nytt oppdrag for HK-dir om studentombud
ideas2evidence skal gjennomføre en kartlegging av ordningen med studentombud i høyere yrkesfaglig utdanning
30/09/2021
Ny rapport om maritim profesjonsutdanning
Evaluering av MARKOM 2020
22/09/2021
Kunnskapsgrunnlag for UiBs utviklingsarbeid
I2e har gjennomført en kartlegging av rammevilkårene for å drive forskning av høy kvalitet ved UiB.
18/08/2021
Vi ønsker Hanna velkommen tilbake til i2e!

Etter å ha vært borte fra ideas2evidence er Hanna Jones nå tilbake i fast stilling hos oss.

09/08/2021
Nytt prosjekt: Kandidatundersøkelse PKU
Ideas2evidence skal gjennomføre en kandidatundersøkelse innen kunstnerisk utviklingsarbeid.
04/08/2021
Analyse av kunstformidlingsstrategi
ideas2evidence har gjennomført en analyse av kunstformidlingsstrategien til kunstnergruppen Alt Går Bra.
02/08/2021
Ny medarbeider ved Oslokontoret
Eva Marit Kristoffersen er ny ansatt i ideas2evidence.
28/06/2021
Nytt prosjekt for Diku/HK-dir
Ideas2evidence skal gjennomføre en undersøkelse om prosjekter finansiert av EØS-midlene på utdanningsfeltet
28/06/2021
Kandidatundersøkelsen 2021 for UiT
ideas2evidence har gjennomført en ny kandidatundersøkelse for UiT Norges arktiske universitet
28/06/2021
Ny rapport om nettpedagogisk kompetanse i høyere yrkesfaglig utdanning
Rapport om forutsetningene for kvalitet i nett- og samlingsbaserte utdanninger publisert