Nyheter

13/04/2018
Nytt oppdrag: Kandidat-undersøkelsen 2018

[13.04.2018] ideas2evidence har fått i oppdrag å gjennomføre Kandidatundersøkelsen 2018.

13/04/2018
Jobbsjansen gir resultater – nye rapporter ute nå

[13.04.2018] ideas2evidence gjennomfører for tiden en følgeevaluering av Jobbsjansen på oppdrag fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi).

09/04/2018
Ny rapport for KMD

[10.04.2017] i2e's evaluering av gjennomføringen av valgene i 2017 offentliggjøres i dag.

27/02/2018
Rapport om frivillighet på integreringsfeltet

[27.02.2018] i2e og Vista Analyse har evaluert seks tilskuddsordninger til frivillige organisasjoner for IMDi.

22/02/2018
Nytt internettpanel undersøker politikernes holdninger

[22.02.18] Ideas2evidence har fått i oppdrag fra DIGSSCORE/Universitetet i Bergen å bygge opp og administrere "Representantpanelet".

12/02/2018
Evaluering av Nordområde-programmet

[12.02.18] På oppdrag for SIU har ideas2evidence gjennomført en evaluering av Nordområdeprogrammet.

30/11/2017
Ny rapport for KS

[04.01.2018] Rapport om storbyenes tjenestekjøp offentliggjøres i dag.

16/11/2017
Evaluering av Aktivitetsskolen i Drammen

[16.11.2017] Første delevalueringen av pilotprosjektet «Aktivitetsskolen i Drammen» er nå levert. 

02/11/2017
Kartlegging av rammevilkår for kommunale fosterhjem

[02.11.2017] ideas2evidence og Vista Analyse skal kartlegge rammevilkårene for kommunale fosterhjem, på oppdrag fra Barne- og likestillingsdepartementet.

26/10/2017
Ny rapport om studentflyt og frafall

[26.10.2017] i2e har utarbeidet en rapport om studentflyt og sektorfrafall fra høyere utdanning i Norge for UiB.