Andrea Rørvik Marti

Seniorutreder
+47 45469605

Andrea Rørvik Marti har doktorgrad i psykologi på temaet arbeidstid, og har forsket på effekter av nattarbeid på helse. Hun har kvantitativ metodekunnskap og erfaring med gjennomføring av forskningsprosjekter med kobling av survey- og registerdata. Fram til 2023 har hun arbeidet som forsker ved Statens Arbeidsmiljøinstitutt (STAMI), innen det organisatoriske og psykososiale arbeidsmiljøfeltet.