Gard Ringen Høibjerg

Seniorutreder
+47 90948539

Gard Ringen Høibjerg er utdannet sosialantropolog fra Universitet i Oslo og har en doktorgrad i offentlig innovasjon fra Høyskolen Innlandet. Doktorgradsavhandlingen er basert på syv måneders etnografisk feltarbeid i fire kommuner i distrikts-Norge, der han fulgte flyktningetjenesten og voksenopplæringssentrene i det daglige. Gard har tidligere jobbet med brukerinnsikt og analyse i Arbeids- og velferdsdirektoratet (AVdir).

Publikasjoner av Gard Ringen Høibjerg