Georg Stokke

Utreder
+47 93273951

Georg Stokke er utreder i ideas2evidence. Han har en mastergrad i samfunnsdatavitenskap fra København Universitet, og en bachelorgrad i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo. Gjennom studiene fikk han kompetanse i å kombinere nye, datavitenskapelige teknikker med mer tradisjonelle samfunnsvitenskapelige teorier og metoder. Her utviklet han og en interesse for bruken av tekst som data via såkalt Natural Language Processing. I sin masteroppgave anvendte han maskinlæringsmetoder for å detektere og analysere polarisering av politikeres språkbruk.

Georg begynte i ideas2evidence september 2023.