Hanna Jones

Utreder (i permisjon)
+47 994 06 189

Hanna Amalie Holding Jones (utreder) har en mastergrad i sammenliknende politikk fra Universitetet i Bergen. Tematisk har Hanna særlig erfaring fra prosjekter innenfor fagområdet politikk og forvaltning. Hun har blant annet ledet en utredning av parlamentarisme på oppdrag fra Kristiansand kommune, og var et sentralt medlem av teamet som gjennomførte en tilsvarende utredning for Stavanger kommune. Hun har også vært med på å gjennomføre datainnsamling og analyser av data fra KDD sin organisasjonsdatabase, og leder et arbeid med å skrive forskningsartikler basert på data fra databasen, i samarbeid med forskere fra Universitetet i Bergen og NORCE.

Hanna har også erfaring med oppdrag på utdanningsfeltet, og har spesielt arbeidet med tematikkene internasjonalisering, fagskoler og voksenopplæring. Hun har ledet prosjekter på oppdrag fra blant andre HK-dir og IMDi. Hun er også et sentralt medlem av teamet som følgeevaluerer forsøkene med modulstrukturert voksenopplæring, der hun er delprosjektleder for deltakerrapporteringen.

Hanna har variert metodisk erfaring, og kombinerer gjerne surveydata med kvalitativ innsikt fra intervjuer.

Publikasjoner av Hanna Jones