Henriette Skyberg

Seniorutreder (i permisjon)
+ 47 93 49 57 05

Henriette Lund Skyberg er ansatt som seniorutreder i ideas2evidence. Henriette er utdannet antropolog fra Københavns Universitet og har en doktorgrad i samfunnsvitenskap, sosialt arbeid og sosialpolitikk fra OsloMet. I avhandlingen sin har hun undersøkt tverrfaglig psykisk helse- og rusarbeid, hvordan ulike profesjoner samarbeider og lærer av hverandre. 

Henriette har bred erfaring fra offentlig forvaltning både i Norge og Danmark. Hun har blant annet jobbet i NAV, Socialforvaltningen i Københavns Kommune og med utvikling av psykisk helse og rustjenester i Oslo kommune, Bydel Gamle Oslo. Hun har jobbet på flere forsknings- og utredningsprosjekter på helse og sosialfeltet, og har flere publikasjoner i internasjonale tidsskrifter på høyt nivå. Henriette har god kompetanse innen kvalitative metode, intervjuer og observasjoner, men har også noe erfaring med kvantitative kartlegginger og spørreundersøkelser.

Publikasjoner av Henriette Skyberg