Iben Møller

Administrasjonsansvarlig / Utreder
+47 46110463

Iben Møller (administrasjonsansvarlig/utreder) er utdannet master i politikk og administrasjon fra Aalborg Universitet. I masteroppgaven gjennomførte hun en evaluering av mentorhjelp til langtidsledige med sosiale og fysiske utfordringer, i samarbeid med Hjørring kommune. Gjennom studiene har Iben vært assistent på forskningsprosjekter og undervisning i kvalitativ metode ved Aalborg Universitet, utvekslingsstudent i Minnesota og praktikant i Hjørring kommune.

Hun har jobbet med evaluerings- og utredningsarbeid i både privat og offentlig kontekst, hvor kvalitativ og kvantitativ metode er blitt brukt.

Iben jobber i delt stilling som administrasjonsansvarlig og utreder.

Publikasjoner av Iben Møller