Inger C. Nordhagen

Seniorutreder / fagansvarlig utdanning
+ 47 45786331

Inger Nordhagen er seniorutreder og fagansvarlig for temaområdet utdanning i ideas2evidence. Hun har lang erfaring med analyse- og utredningsarbeid og betydelig erfaring med å lede større evaluerings- og kartleggingsprosjekter. Innenfor utdanningsområdet jobber Inger bredt, med vekt på høyere utdanning, videregående og voksenopplæringen. De siste årene har hun ledet flere oppdrag for blant annet Diku og KD som omhandler ulike virkemidler for kvalitet i høyere utdanning. Hun har særlig god kjennskap til feltet internasjonalisering av utdanning. I tillegg til utdanningsprosjekter, arbeider Inger også inn mot integreringsfeltet, med vekt på tiltak for kvalifisering av innvandrere til arbeidslivet.

Inger har bred metodekompetanse, erfaring med innsamling av ulike typer kvalitative og kvantitative data og god forståelse av analysemulighetene som ligger i ulike typer data. Hun har også erfaring med kunnskapsoppsummeringer, og systematiske litteratursøk, og har blant annet ledet blant annet en kunnskapsoppsummering om gode grep for kvalifiseringsløp for innvandrere.

Inger har master i sosiologi fra Universitetet i Oslo, og skrev sin masteroppgave ved UC Berkeley om lønnsforskjeller knyttet til utdanning. Før Inger kom til ideas2evidence jobbet hun med evaluering av utdanning i San Francisco skolen i flere år.

Publikasjoner av Inger C. Nordhagen