Jostein Ryssevik

Daglig leder og grunnlegger
+47 91817197

Jostein Ryssevik er ideas2evidence grunnlegger og daglige leder. Han har mer enn 25 års erfaring fra statistikkproduksjon, forskning og analyse, blant annet fra Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD). Jostein er ekspert på forskningsmetode og statistikk og har utviklet lærebøker og programvare på dette området. Han er også benyttet som foreleser på masternivå ved flere norske universiteter og er engasjert i internasjonalt standardiseringsarbeid på statistikkområdet. Jostein har de siste årene ledet en rekke større utrednings- og analyseprosjekt, flere av disse med fokus på kulturnæringer, næringsutvikling og forholdet mellom næringsliv, utdanning og FOU. Våren 2014 ledet han blant annet en større filmutredning på oppdrag for Kulturdepartementet. 

Han er også sterkt opptatt av teknologi for analyse og formidling av samfunnsvitenskapelige data og har ledet flere større utviklingsprosjekt på dette området. Dette handler blant annet om visualisering av data - å finne løsninger som får komplekse data til å fortelle sin historie. 

Publikasjoner av Jostein Ryssevik