Karianne Åsheim

Seniorutreder
+47 971 94 787

Karianne Åsheim er seniorutreder og fagleder for integrering i ideas2evidence. Hun har master i organisasjon og ledelse, og hennes kjerneområder er integrering, barnehage og opplæring. Karianne har tidligere jobbet 15 år hos Fylkesmannen med hhv. 6 år i sosial- og familieavdeling og 9 år i barnehage- og utdanningsavdeling. Her har hun primært jobbet med tilsyn, klagesaker og veiledning av kommuner innenfor integrerings- og utdanningssektoren. Hun har god innsikt i offentlig sektor og regelverket innenfor integrerings- og utdanningssektoren.

Karianne har lang erfaring som tilsynsleder, og har vært fagansvarlig for introduksjonsprogrammet for nyankomne innvandrere og tilskudd til private barnehager hos Fylkesmannen i Østfold. Hun har også i flere år vært i Utdanningsdirektoratets faggruppe for tilskudd og økonomi på barnehagefeltet. 

Publikasjoner av Karianne Åsheim