Lisa Knatterud Wold

Utreder
+47 41217475

Lisa Knatterud Wold (utreder) har en mastergrad i miljø-, ressurs-, og utviklingsgeografi fra Universitetet i Bergen (2007), og en bachelorgrad med fordypning i sosiologi og geografi fra NTNU. Lisa har tidligere arbeidet flere år med forvaltningsrevisjon i Riksrevisjonen innenfor ulike sektorer og departementsområder. Lisa arbeider hovedsakelig med kvalitativ datainnsamling og analyseteknikk, og med evalueringer innenfor høyere utdanning, integrering og kvalifiseringstiltak.

Lisa var en sentral medarbeider i evalueringen av tilskuddsordningen Jobbsjansen i perioden 2017-2019, på oppdrag fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi). Lisa har også jobbet med flere evalueringer på oppdrag for Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (Diku), blant annet en evaluering av NORPART, Partnerskapsprogrammet for akademisk samarbeid mellom Norge og utviklingsland, en undersøkelse av muligheter og hindringer for økt studentmobilitet til Kina og en undersøkelse av hvordan korona-krisen har påvirket prosjekter for internasjonalt utdanningssamarbeid.

For tiden jobber hun med en evaluering av MARKOM 2020, et ti-årig nasjonalt prosjekt for å heve kvaliteten på norsk maritim profesjonsutdanning på vegne av Universitetet i Sørøst-Norge (USN). Hun jobber også med et prosjekt der ideas2evidence skal, i samarbeid med EGGS Design, bidra til at praksisfeltet får en bedre oversikt over kvalifiseringsløp for voksne innvandrere, ved å utvikle en digital veileder for praksisfeltet. Oppdraget gjennomføres for Integrerings- og mangfoldsdirektoratet.

Lisa er medlem av Norsk ressursbank for demokrati og menneskerettigheter (NORDEM), og har fungert som valgobservatør ved flere anledninger. Hun har også jobbet feltbasert for Leger uten grenser, med å sikre gode arbeidsforhold for de lokalt ansatte i ulike prosjektland.

Publikasjoner av Lisa Knatterud Wold