Malin Dahle

Seniorutreder / Avdelingsleder Bergen
+47 98289016

Malin Dahle er seniorutreder og avdelingsleder ved ideas2evidence sitt Bergenskontor. Hun har en lang og bred prosjektportefølje, og arbeider hovedsakelig med oppdrag knyttet til utdannings- og forskningssektoren. I tillegg har hun arbeidet med flere prosjekter på integreringsfeltet og på kulturområdet. De senere årene har hun ledet en rekke prosjekter knyttet til ulike deler av kunnskapssektoren. For tiden leder hun et 8-årig forskningsoppdrag for Kunnskapsdepartementet innenfor voksenopplæringen. Hun har ellers arbeidet mye med temaet internasjonalisering av utdanning, og kjenner dette politikkområdet spesielt godt. I 2020 ledet hun blant annet en større evaluering av regjeringens strategi for kunnskapssamarbeid med seks utvalgte land utenfor Europa, på oppdrag for Kunnskapsdepartementet, og hun har arbeidet på flere oppdrag for Diku.

Malin har bred evalueringserfaring, og benytter ulike metoder og tilnærminger i sitt arbeid. Hun har arbeidet mest med kvalitative metoder, men har også lang erfaring med bruk av spørreundersøkelser mot ulike typer målgrupper, og ser ofte verdien av å kombinere disse to. Hun har også erfaring med litteraturstudier, bl.a. med bruk av metodikken rapid evidence assessment. Malin er master i økonomi og administrasjon fra Norges Handelshøgskole og har i tillegg en cand.mag.-grad med fagene fransk og sammenlignende politikk fra Universitetet i Bergen og Institut d’Etudes Politiques, Aix-en-Provence i Frankrike.

Publikasjoner av Malin Dahle