Øivind Skjervheim

Seniorutreder / fagansvarlig kvantitativ datainnsamling
+ 47 92431955

Øivind Skjervheim (f. 1988) har mastergrad i sammenliknende politikk fra Universitetet i Bergen. Han er spesialist på kvantitativ metode, surveymetodikk og programmering. Øivind er fagleder for det kvantitative feltet i ideas2evidence. Øivind har lang erfaring med håndtering, forvaltning og analyse av større mengder kvantitative data. I tillegg har Øivind et særlig fokus på dokumentasjon og visualisering av datamateriale.

Siden 2013 har Øivind vært prosjektleder for Norsk Medborgerpanel, et oppdrag ideas2evidence gjennomfører for Universitetet i Bergen/DIGSSCORE. Norsk Medborgerpanel er et befolkningspanel benyttet utelukkende til forskning. Panelet har høy internasjonal annerkjennelse. Ideas2evidence sin rolle er å vedlikeholde og administrere panelet, gjennomføre de ulike undersøkelsene og bidra med faglige og metodiske råd. Fra og med 2020 er Øivind også prosjektleder for KODEM på oppdrag fra samme oppdragsgiver. KODEM er en ny digital infrastruktur for koordinert datainnsamling blant grupper som til sammen utgjør det politiske fellesskapet i Norge, herunder statsforvaltningen, journalister og politikere fra alle forvaltningsnivå.

Ved siden av dette har Øivind hatt sentrale roller i prosjekter på integreringsfeltet og høyere utdanning.

Publikasjoner av Øivind Skjervheim