Øivind Skjervheim

Seniorutreder
+ 47 92431955

Øivind Skjervheim (seniorutreder) har mastergrad i sammenliknende politikk fra Universitetet i Bergen. Han er spesialist på kvantitativ metode, surveymetodikk og statistisk programmering. I tillegg har han et særlig fokus på utvikling og implementering av surveyeksperiment og visualisering av datamateriale.

Siden 2013 har Øivind vært koordinator for Norsk Medborgerpanel, et oppdrag ideas2evidence gjennomfører for Universitetet i Bergen/DIGSSCORE. Norsk Medborgerpanel er et befolkningspanel benyttet utelukkende til forskning. Panelet har høy internasjonal annerkjennelse. Ideas2evidence sin rolle er å bygge opp og administrere panelet, gjennomføre de ulike undersøkelsene og bidra med faglige og metodiske råd. Ved siden av dette har Øivind deltatt i prosjekter på felt som utdanning, økonomiske nøkkeltall og integrering.

Publikasjoner av Øivind Skjervheim