Ola Nesvold Grendal

Utreder (i permisjon)
+47 95 40 38 03

Ola Nestvold Grendal har en mastergrad i sammenlignende politikk fra Universitet i Bergen, og en bachelorgrad i statsvitenskap fra Universitet i Agder.

Før han kom til ideas2evidence var han ansatt i Statistisk sentralbyrås’ seksjon for utdanning- og kulturstatistikk. Her hadde han blant annet ansvaret for utvalgsundersøkelsen Lærevilkårsmonitoren, og var involvert i arbeidet med undersøkelsene Adult Education Survey og Opplæring i føretak. Han har også erfaring med bruk av registerdata.