Siv Svanæs

Seniorutreder / Avdelingsleder Oslo
+47 45344147

Siv Svanæs er seniorutreder og avdelingsleder i Oslo. Siv har jobbet med evaluerings- og utredningsarbeid i over 10 år, både i Norge og i utlandet. Hun har jobbet innen en rekke sektorer, men har de siste årene fokusert mest på arbeid og velferd, utdanning, integrering, barnevern og helse. Siv jobber ofte opp mot sårbare grupper som barn og unge, arbeidsløse, straffedømte, minoriteter, voldsofre og mennesker med helseproblemer. Hun har de siste årene ledet flere store evalueringer av kvalifiserings- og arbeidstiltak rettet mot slike grupper, for eksempel uføretrygdede, innvandrere og NEETs.

Siv har bred evalueringserfaring og jobber med både kvalitative og kvantitative løsninger, i tillegg til løsninger som litteraturanalyse og dokumentgjennomgang. Hun har ledet arbeid med utvikling av kvalitative løsninger og prosesser og utarbeidet interne kurs og opplæringsmaterialet innen dette feltet. Siv har mastergrad i sosiologi fra London School of Economics.

Publikasjoner av Siv Svanæs