Synne Granum Sætrang

Utreder
+47 99 24 24 76

Synne Granum Sætrang (utreder) er utdannet master i sosiologi fra Universitetet i Oslo. Hennes kjerneområder er frivillighet, sivilsamfunn og inkludering. Synne har bred erfaring med kvalitativ datainnsamling og analyse. For tiden jobber hun på et prosjekt for IMDi, hvor det skal utvikles et lett tilgjengelig, digitalt veiledningsmateriell som skal gi ansatte i praksisfeltet informasjon og veiledning om kvalifiseringsløp for voksne innvandrere. Videre har Synne hatt en sentral rolle i en undersøkelse av Kvalitet i norskopplæring for voksne innvandrere for Kompetanse Norge, og i en kartlegging av kunnskap om mangfold og inkludering i norsk kunst- og kulturliv på oppdrag fra Kulturrådet.

Synne har tidligere erfaring med forsknings- og analysearbeid fra Institutt for samfunnsforskning (ISF) og som koordinator ved Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor. Hun har også omfattende praktisk erfaring fra frivillighets- og integreringsfeltet gjennom sin stilling som frivilligkoordinator og prosjektleder ved Stovner Frivilligsentral (Kirkens Bymisjon).

Publikasjoner av Synne Granum Sætrang