Åpen framtid - en utredning om økonomien og pengestrømmene i filmbransjen

Åpen framtid - en utredning om økonomien og pengestrømmene i filmbransjen
Kategori
Rapport
Tema/område
Kultur
Filmsektoren
Kulturpolitiske virkemidler
Årstall
  • 2014
Nummer
7
Forfattere
Last ned

Denne rapporten bygger på en utredning om økonomien og pengestrømmene i den norske filmbransjen gjennomført av ideas2evidence og Vista Analyse på oppdrag fra Kulturdepartementet. Utredningen inngår som grunnlag for departementets arbeid med Regjeringens gjennomgang av filmområdet og filmpolitikken. I utredningen kartlegges strukturen og økonomien i den norske filmbransjen. Det gjennomføres også analyser av finansieringsmodeller og inntektsstrømmer og av hvordan næringspotensialet i bransjen kan utnyttes bedre. Utredningen belyser også effektene av dagens virkemidler på filmområdet og kommer med anbefalinger til hvordan virkemidlene og tilskuddsordningene kan gjøres mer effektive og målrettede.