Bosettingsvirkninger av regionale trainee-program

Bosettingsvirkninger av regionale trainee-program
Kategori
Rapport
Tema/område
Regional utvikling
Arbeidsliv og arbeidsmarked
Årstall
  • 2011
Nummer
1
Forfattere
Malin Dahle
Ingrid Cecilia Holthe
Gro Marit Grimsrud
Last ned

Dette er en rapport utarbeidet på oppdrag for Distriktssenteret under Kommunal- og arbeidsdepartementet. Rapporten bygger på en evaluering av ni regionale trainee-program gjennomført av ideas2evidence høsten 2010.

Evalueringen er basert på et bredt empirisk materiale. Det er gjennomført surveys blant bedrifter og tidligere og nåværende traineer tilknyttet de ni trainee-ordninger, samt intervju med daglig leder, utvalgte traineer og medlemsbedrifter.