Kandidatundersøkelsen 2022 for Universitetet i Agder - Hovedrapport

Kandidatundersøkelsen 2022 for Universitetet i Agder - Hovedrapport
Kategori
Rapport
Tema/område
Utdanning
Høyere utdanning
Kvantitativ datainnsamling
Spørreundersøkelser
Arbeidsliv og arbeidsmarked
Årstall
  • 2023
Last ned

Rapporten presenterer resultatene fra Kandidatundersøkelsen 2022 som ideas2evidence har gjennomført for Universitetet i Agder (UiA).

I tillegg til denne hovedrapporten er det også utarbeidet en kortere oppsummeringsrapport som gjengir sentrale hovedfunn. Denne rapporten er tilgjengelig her.  

Det er gjennomført to separate spørreundersøkelser til ulike målgrupper. Hovedundersøkelse ble sendt til uteksaminerte bachelor- og masterkandidater fra perioden 2019-2022. Tilleggsundersøkelse ble sendt til kandidater som avsluttet sin utdanning i perioden 2009 til vår 2019. Begge spørreundersøkelsene gikk ut parallelt høsten 2022 og ble gjennomført elektronisk. Totalt svarte over 8000 kandidater på undersøkelsen, og undersøkelsene oppnådde en svarprosent på henholdsvis 44 og 50.

Rapporten viser at majoriteten av UiAs kandidater er veltilpassede på arbeidsmarkedet. Arbeidsledigheten er lav, og majoriteten av de spurte opplever at de har relevant jobb. Kandidatene kommer raskt i jobb. Vi konstaterer likevel en nedgang i andelen som opplever at jobben de har er relevant. For Agder-regionen observerer vi en økt tilvekst av høyt utdannet arbeidskraft, sammenlignet med forrige undersøkelse i 2019. Kristiansandregionen opplever den høyeste tilveksten av kandidater i regionen.