Kandidatundersøkelsen Universitetet i Oslo 2023

Kandidatundersøkelsen Universitetet i Oslo 2023
Kategori
Rapport
Tema/område
Utdanning
Høyere utdanning
Kvantitativ datainnsamling
Spørreundersøkelser
Arbeidsliv og arbeidsmarked
Årstall
  • 2024
Last ned

Denne grafiske rapporten bygger på en spørreundersøkelse rettet mot alle som fullførte bachelor-, master- eller profesjonsutdanning, praktisk-pedagogisk utdanning eller ph.d.-utdanning ved UiO i perioden fra og med høsten 2018 til og med våren 2023. Totalt mottok 22 164 kandidater invitasjon til undersøkelsen, og 48,6 prosent svarte.

Rapporten finner at UiOs kandidater samlet sett må anses som attraktive på arbeidsmarkedet. Blant annet mener 8 av 10 kandidater at utdanningen de har gjennomført ved UiO er relevant eller svært relevant i deres nåværende jobb, og 8 av 10 fikk jobb før eller rett etter fullført grad. Rapporten gjennomgår også kandidatenes vurderinger av utdanningen de har tatt ved UiO, bredden i arbeidslivskontakt under studietiden, m.m.