Trender i norsk og internasjonal musikkbransje - 2021

Trender i norsk og internasjonal musikkbransje - 2021
Kategori
Rapport
Tema/område
Kultur
Kulturnæringer
Kulturpolitiske virkemidler
Årstall
  • 2021
Forfattere
Jostein Ryssevik
Ingvild Misje
Synne Granum Sætrang
Last ned

Rapporten beskriver utviklingen i den norske og internasjonale musikkbransjen i de siste 20 årene.

Målet har vært å gi et bilde av de viktigste trendene i bransjen når de gjelder marked, publikumsadferd, konkurranse, forretningsmodeller, inntektsstrømmer og bransjestruktur. I tillegg fikk problemstillinger knyttet til rettigheter og rettighetsforvaltning større plass etter hvert som arbeidet skred fram. Det har også falt naturlig at konsekvenser av pandemi og smitteverntiltak er blitt et overordnet tema gjennom hele rapporten.

Music Norway har tidligere gjennomført tre spørreundersøkelser rettet mot selskaper i den eksportrettede delen av den norske musikkbransjen – de såkalte Vekst-undersøkelsene. En fjerde Vekst-undersøkelse ble gjennomført i november 2021 som en integrert del av arbeidet med kunnskapsoppsummeringen.

Som et siste ledd i arbeidet, har vi gjennomført intervjuer med seks sentrale bransjepersoner med en viktig plassering i norsk musikkeksport. Målet med disse intervjuene har vært å få mer inngående forståelse for hvordan musikkeksportørene jobber, og hvilke erfaringer de har gjort seg i løpet av pandemien.