Undersøkelse om karriereveiledning i integreringsmottak

Undersøkelse om karriereveiledning i integreringsmottak
Kategori
Rapport
Tema/område
Utdanning
Voksenopplæring
Integrering og kvalifisering
Integrerings- og kvalifiseringstiltak
Bosetting av flyktninger
Årstall
  • 2024
Nummer
6
Last ned

Dette er en rapport om bruken og betydningen av karriereveiledning på integreringsmottak. ideas2evidence har gjennomført undersøkelsen på vegne av Agder fylkeskommune i 2024.

I dag eksisterer det to integreringsmottak: ett i Kristiansand og ett i Steinkjer. Asylsøkere over 18 år og med høy sannsynlighet for beskyttelse i Norge, kan søke seg inn på et integreringsmottak, og der delta i et fulltidsprogram. Fulltidsprogrammet består av opplæringstilbud og arbeidsrettede aktiviteter, herunder karriereveiledning.

De fylkeskommunale karrieresentrene i Agder og Trøndelag har ansvar for karriereveiledningen ved integreringsmottakene, blant annet gjennom individuelle samtaler og gruppeundervisning. Hvilke resultater og effekter har en slik tidlig innsats for deltakernes karrierelæring og videre kvalifisering etter bosetting? 

Rapporten belyser dette temaet gjennom kvalitative data: dokumentstudier, intervjuer med ansatte på integreringsmottakene i Kristiansand og Steinkjer og intervjuer med representanter for fem bosettingskommuner.

Vi finner at karriereveiledning ved integreringsmottak er et positivt tiltak som bidrar til å sette retning og skape motivasjon for deltakerne i fulltidsprogram, og dels videre inn i introduksjonsprogrammet. Vi mener det er grunn til å si at karriereveiledning, i samspill med det øvrige tilbudet i integreringsmottakene, gir deltakerne gode forutsetninger for å fortsette kvalifiseringen de har startet på etter bosetting i en kommune. For å få til dette, er det imidlertid noen punkter som bør sees nærmere på, der det viktigste er:

  • Bosettingskommunene må få nok kunnskap om hva fulltidsprogrammet innebærer, og hva den enkelte deltaker har vært gjennom. 
    • I dette bør ansatte ved integreringsmottak og bosettingskommune gjennomføre overføringssamtaler.
    • Det bør i tillegg utvikles gode digitale systemer for overføring av informasjon.
  • Grenseflatene mellom karriereveiledningen i integreringsmottak og den som gjennomføres etter § 11 bør gjøres tydeligere.