Veileder om kvalifiseringsløp for voksne innvandrere

Veileder om kvalifiseringsløp for voksne innvandrere
Kategori
Rapport
Tema/område
Utdanning
Voksenopplæring
Integrering og kvalifisering
Integrerings- og kvalifiseringstiltak
Norskopplæring
Politikk og forvaltning
Språk og offentlig informasjon
Årstall
 • 2021
Nummer
05
Forfattere
Hilde Lerfaldet

Karianne Åsheim

Henriette S. Marki                                                                                                                                                                             

Last ned

Veilederen skal være til hjelp for offentlige aktører som gir voksne innvandrere informasjon og veiledning om kvalifiseringsløp. Du finner veilederen her.

Ideas2evidence har bidratt til utvikling av selve veilederen, herunder eksempelreiser og mulighetskart.

I tillegg bygger veilederen på et solid kunnskapsgrunnlag, gjennomført av ideas2evidence. Rapporten omtales på IMDis nettside her

Oppdragets sluttrapport finner du også på ideas2evidence sin nettside: Veileder om kvalifiseringsløp for voksne innvandrere

Rapporten viser at det er behov for veilederen har informasjon om:

 • Mulighetene for kvalifisering bredt sett, blant annet fordi det offentlige har mangelfull kjennskap til tilbud utenfor egen sektor
 • Tilbud som er særskilt tilpasset innvandrere, og hvilke tilpasningsmuligheter som finnes innenfor ordinære tilbud
 • Kvalifiseringsmuligheter for innvandrere med behov for lange kvalifiseringsløp
 • De ulike mulighetene for å finansiere livsopphold til deltakere under kvalifisering
 • Regelverk, rettigheter og kriterier for hvem som kan få tilgang til ulike tilbud
 • Hvordan tilbud regulert av ulike regelverk kan kombineres parallelt, og hvordan det kan samarbeides om dem (kombinasjonsløp)
 • Hvordan man kan få til gode overganger mellom tilbud
 • Innhold i og organisering av ulike tilbud, samt muligheter for å finansiere dem
 • Kvalifiseringsmuligheter for innvandrere med lav formell kompetanse
 • Kvalifiseringsmuligheter for innvandrere med svake norskferdigheter, både norskopplæring og norsktrening, og muligheter for å kombinere dette med andre tilbud