Showcase

I ideas2evidence er vi sterkt opptatt av formidling. Ved hjelp av gode og effektive visualiseringsløsninger kan komplekse data gjøres forståelige og bidra til læring og fornuftige beslutninger basert på kunnkap. Vi ønsker derfor å gi brukere av våre kartlegginger og utredninger muligheter til selv å utforske datagrunnlaget som disse arbeidene bygger på. Vi ønsker også å bidra til at data og faktabasert kunnskap blir benyttet på nye og spennende måter i digital nyhetsformidling. På denne siden presenteres noen eksempler på hva vi har utviklet og kan bidra med på dette området. Noen av disse eksemplene er resultat av konkrete utredningsprosjekt, andre er laget for nyhetsmedier og noen er laget av ren skaperlyst og utforskertrang. Klikk på skjermbildene for å se hvordan de virker.