Nyheter

Ny rapport om kvalitet på norskopplæring for voksne innvandrere

Rapporten er et bidrag til mer kunnskap om hva som er viktig for kvalitet i norskopplæring for voksne innvandrere, og særlig når det gjelder arbeidsrettet norskopplæring og bruk av flerspråklige ressurser i opplæ...>>

Nytt oppdrag for Utdanningsdirektoratet

[08.06.2020] ideas2evidence har i samarbeid med Høgskolen i Østfold fått i oppdrag å gjennomføre følgeforskning av «Piloter for mer inkluderende praksis i barnehage, skole og SFO- del 1».

...>>

Medieomtale av evalueringen av Students at Risk

[20.05.2020] i2e sin evaluering av Students at Risk omtalt i flere medier.

ideas2evidence gjennomførte nylig en evaluering av Students at Risk-programmet. Formålet med programmet er å gi studentaktivister fra utviklingsland...>>

Vil du jobbe hos oss?

[19.05.2020] ideas2evidence er i vekst og søker en ny medarbeider med kvantitativ orientering til vårt kontor i Bergen eller Oslo.

Stilling er et engasjement, men med intensjon om fast ansettelse.

Søknadsfristen er 31...>>

i2e har evaluert Students at Risk-ordningen

[30.04.2020] Evalueringen anbefaler at ordningen blir videreført, men nominasjons- og seleksjonsprosessen bør forbedres.

Formålet med Students at Risk-ordningen er å gi studentaktivister fra utviklingsland som blir...>>

i2e har evaluert Frivillig arbeid mot fattigdom

[20.04.2020] Målene nås, men det er forbedringspotensial i tilskuddets utforming og forvaltning.

Målet med tilskuddsordningen er å gi økonomisk støtte til frivillige organisasjoner som arbeidet mot...>>

Hva vet vi om mangfold i kulturlivet?

[31.03.2020] i2e har kartlagt kunnskap om inkludering av innvandrere i kulturlivet. 

Oppdraget er gitt av Kulturrådet. Formålet har vært å kartlegge eksisterende kunnskap om inkludering og representasjon av...>>

i2e har evaluert regjeringens Panorama-strategi

[27.03.2020] Oppdragsgiver er Kunnskapsdepartementet.

Panorama-strategien ble innført i 2016 og har som formål å styrke høyere utdannings- og forskningssamarbeid med Brasil, Russland, India, Kina, Sør-Afrika og...>>

Sluttrapport om Jobbsjansen – Rom for kvalitet

[16.03.2020] Ideas2evidence har levert sluttrapporten i en omfattende evaluering av Jobbsjansen. Oppdraget er gjennomført for IMDi i perioden 2017–2019.

...>>

Ny evaluering av inkluderingstiltak i idrett

[12.03.2020] ideas2evidence har fått i oppdrag å evaluere tilskuddsordningen Inkludering i idrettslag for Kulturdepartementet. 

Ordningen Inkludering i idrettslag gir idrettslag i utvalgte byer og kommuner...>>