Årlig kunnskapsoppsummering for Music Norway

Publisert: 26.12.2021

Ideas2evidence er engasjert av Music Norway til å utarbeide en årlig kunnskapsoppsummering om trender i internasjonal og norsk musikkbransje. Kunnskapsoppsummeringene skal ta pulsen på bransjen og sammenfatte og formidle kunnskap fra rapporter, analyser, statistikk, bransjeblogger og nyhetstjenester. Det skal også gjennomføres dybdestudier og intervjuer med sentrale bransjeaktører. I tillegg vil Music Norways Vekst-undersøkelser (survey til den eksportrettede delen av bransjen) gjennomføres som en del av kunnskapsoppsummeringen.  Kunnskapsoppsummeringen for 2021 har et særlig fokus på konsekvensene av pandemien og utfordringer knyttet til gjenåpningen. Det skal utarbeides tilsvarende kunnskapsoppsummeringer for 2022 og 2023.