Brukerundersøkelse av Lycée-ordningen

Publisert: 17.02.2021

ideas2evidence presenterer brukerundersøkelse av tidligere elever i Lycée-ordningen.

ideas2evidence har på oppdrag fra Diku gjennomført en undersøkelse rettet mot elever som har gått på videregående skole i Frankrike i norskseksjonen i Rouen, Bayeux eller Lyon (Lycée-ordningen) i tidsrommet 1992-2019.

Målet med undersøkelsen var å samle kunnskap om hvordan elevene i ettertid vurderer oppholdet i Frankrike, hvilket utbytte elevene har hatt, hvordan oppholdet har påvirket utdannings- og karrierevalg, og hvilket forhold de har hatt til fransk språk og Frankrike i etterkant av oppholdet.

Undersøkelsen viser at det store flertallet av elevene har hatt positive erfaringer fra Frankrike-oppholdet – 80 prosent eller mer ville anbefalt et lignende opphold til andre. De fleste tidligere elevene trekker fram at det har vært en unik og formativ erfaring som har styrket dem personlig, sosialt og faglig. Samtidig avdekker undersøkelsen også en del negative erfaringer, bl.a. i form av psykiske belastninger som følge av høyt skolepress og/eller utfordringer i det psykososiale miljøet.

Rapporten kan lastes ned her.

Rapporten og utfyllende informasjon om prosjektet er også tilgjengelig fra Dikus nettsider.