Forskningsartikler om kommunal organisering

Publisert: 04.01.2023

i2e har samarbeidet med forskere fra UiB og NORCE om å gjennomføre dypere analyser av data fra KDDs organisasjonsdatabase. Analysene har munnet ut i to vitenskapelige artikler, som etter planen vil bli publisert i 2023. Prosjektet inngikk som opsjon i oppdraget med å samle inn data til organisasjonsdatabasen for 2020.

Prosjektet har bestått av to analyser. Den første tar for seg endringer i formannskapet sin rolle over tid. Den andre analysen tar for seg utviklingen i kommunenes bruk av tiltak for innbyggermedvirkning over tid.

Analysene tok utgangspunkt i tidsseriedatafiler som samler data fra alle de sju datainnsamlingene som har blitt gjennomført, 1996 – 2020. Tidsseriefilene ble konstruert av i2e som en del av oppdraget for 2020. Tidsseriefilen er tilgjengelig hos NSD.