I2e evaluerer regjeringens Panorama-strategi

[14.06.2019] Nytt oppdrag for Kunnskapsdepartementet.

Panorama er regjeringens strategi for høyere utdannings- og forskningssamarbeid med Brasil, India, Japan, Kina, Russland og Sør-Afrika. Formålet med evalueringen er å få mer kunnskap om i hvilken grad strategien har bidratt til et mer helhetlig, langsiktig og målrettet samarbeid av høy kvalitet, med de seks landene. Som en del av evalueringen gjennomføres det en separat kartlegging av utviklingen i studentmobilitet til og fra de seks landene, før og etter strategien ble lagt frem. Denne skal inngå i kunnskapsgrunnlaget til en Stortingsmelding om studentmobilitet.

Første delleveranse om studentmobilitet leveres 30. september, sluttevalueringen ferdigstilles 1. mars 2020. Prosjektet gjennomføres i samarbeid med Oxford Research og ledes av Malin Dahle.