Lansering: KMDs organisasjonsdatabase

Publisert: 18.11.2021

Ideas2evidence, i samarbeid med NORCE og Universitetet i Bergen, har gjennomført datainnsamling til Kommunal- og moderniseringsdepartementets organisasjonsdatabase 2020. Dette er en database med informasjon om politisk og administrativ organisering i norske kommuner og fylkeskommuner. Datainnsamlingen til organisasjonsdatabasen har vært gjennomført sju ganger tidligere: I 1995, 1996, og deretter hvert fjerde år. For mange av spørsmålene i undersøkelsen foreligger det dermed lange tidsserier.

Oppdraget bestod i å gjøre en evaluering av eksisterende data og spørreskjema, samt å utvikle et nytt spørreskjema og gjennomføre datainnsamlingen. Som en del av vårt oppdrag, inngikk også å produsere en datafil med tidsserier basert på data fra alle tidligere datainnsamlinger til kommunene.

Undersøkelsen samler blant annet inn opplysninger om hvordan kommunene og fylkeskommunene er organisert som politiske enheter, og hvordan det administrative apparatet er bygget opp. I tillegg har undersøkelsen kartlagt hvordan kommunene og fylkeskommunene kommuniserer og samhandler med innbyggerne, hvordan kommunale og fylkeskommunale oppgaver blir løst, og hvordan driften er organisert. Rapporten presenterer funn fra årets datainnsamling, og ser på utviklingstrekk over tid der det foreligger tidsseriedata.

Vi har også utviklet en interaktiv visualisering som fremstiller nøkkeltall og trender i datamaterialet, og en digital søkbar katalog som viser hvilke variabler som er tilgjengelige i organisasjonsdatabasen. Verktøyene finnes på nettsiden www.kommunalorganisering.no.

Du kan lese rapporten her:  https://www.ideas2evidence.com/index.php/publications/sluttrapport-kommunal-og-moderniseringsdepartementets-organisasjonsdatabase-2020