Ny medarbeider i Oslo

Publisert: 15.08.2022

Henriette Skyberg starter i dag i stillingen som seniorutreder i ideas2evidence. Henriette er utdannet sosialantropolog, og er i ferd med å avslutte sin doktorgrad ved OsloMet. I avhandlingen sin har hun undersøkt profesjonssystemer og hvordan tverrprofesjonelle team samarbeider og lærer av hverandre. Henriette har også bred erfaring fra offentlig forvaltning, både i Norge og Danmark. Hun har blant annet arbeidet som veileder i NAV og som utviklingskonsulent i Bydel Gamle Oslo, der hun hadde ansvar for tjenesteutvikling på området psykisk helse og rus. Henriette tilfører ideas2evidence viktig kompetanse på velferdsområdet, og vil styrke vårt kvalitative forskningsarbeid.

Vi ønsker Henriette velkommen med på laget!