Ny medarbeider i Oslo

Publisert: 29.08.2023

Sofie starter i dag i stillingen som utreder i ideas2evidence. Sofie er utdannet sosialantropolog, og har i studiene fokusert på språkopplæring og integrering, blant annet ved å gjøre feltarbeid i en kirke i Oslo som tilbyr språkopplæring. Sofie har også erfaring som prosjektleder ved Latinamerikansk forening. Her ledet hun gjennomføringen av et språktreningstiltak i Oslo. Sofie er også kjent med frivillighetens rolle på integreringsfeltet gjennom frivillig arbeid for Kirkens bymisjon.  

Vi ønsker Sofie velkommen med på laget!