Ny medarbeider ved Bergenskontoret

Publisert: 22.11.2021

Eivind Hageberg er ny ansatt i ideas2evidence og startet å jobbe ved vårt kontor i Bergen fra 15. november 2021.

Han har lang erfaring fra analyse- og utredningsarbeid i offentlig sektor. Eivind har arbeidet med analyser på integrering og kvalifiseringsområdet for Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi), hvor han blant annet var analysesjef. Han har god kjennskap til innvandring, bosetting, kommunale støtteordninger og ulike integreringstiltak. Eivind har også arbeidet med analyser og indikatorer på barnevernsområdet spesielt og oppvekst mer generelt for Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). Etter 7 år i offentlig forvaltning har han god kjennskap til ulike prosesser i byråkratiet.

Vi er glade for å kunne ønske Eivind velkommen som en del av vårt team!