Ny rapport om modulbasert voksenopplæring

Publisert: 11.01.2023

i2e har samlet erfaringer fra lærere og bedrifter som gir opplæring i modulstrukturert fag- og yrkesopplæring (MFY).

Forsøket med modulstrukturert fag- og yrkesopplæring har pågått siden 2017, og gjennomføres i dag i fem fylker. Forsøkets målsetning er å bidra til at flere voksne som mangler kompetanse, gjennomfører videregående opplæring og får en mer varig tilknytning til arbeidslivet. Dette skal oppnås ved å gjøre opplæringen mer fleksibel og relevant for voksne. I 2021 ble det vedtatt at modulstrukturert opplæring skal utgjøre hovedmodell for grunnopplæring for voksne i fremtiden.

ideas2evidence har fulgt forsøket med modulstrukturert fag- og yrkesopplæring siden starten. Dette er første gang alle lærere og bedrifter som gir opplæring i forsøket, har fått mulighet til å dele sine erfaringer og vurderinger av forsøket, gjennom hver sin spørreundersøkelse.

Undersøkelsene viser at de fleste lærere og bedrifter vurderer MFY-forsøket positivt, og at de mener modulstrukturen bidrar til å oppnå målene om en mer fleksibel opplæring som er bedre tilpasset voksnes behov. Det legges stor vekt på individuell tilpasning av opplæringen, og både lærere og spesielt bedrifter har positive erfaringer med at opplæringen i hovedsak skal foregå i bedrift, slik intensjonen i forsøket er. De fleste lærere følger deltakerne opp mens de er ute i bedrift, men med varierende hyppighet, avhengig av deltakernes behov. Forsøket krever tett samarbeid mellom flere parter, ikke minst skole og bedrift. Undersøkelsen viser at god informasjon, tett dialog og jevnlig tilstedeværelse i bedrift fra andre aktører i forsøket er viktige forutsetninger for et godt samarbeid med bedriftene.

Les rapporten her.