Ny rapport om rasisme og diskriminering i Haugesund

Publisert: 18.01.2023

På oppdrag fra Haugesund kommune har i2e undersøkt omfanget av rasisme og diskriminering i kommunen, samt hva som kjennetegner slike situasjoner og hvordan de oppleves.

Resultatet viser at rasisme og diskriminering forekommer i Haugesund. Omtrent halvparten av alle innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre har opplevd det de oppfatter som etnisk diskriminering det siste året.

For noen av de som utsettes for etnisk diskriminering, kan dette medføre opplevelser av urettferdig behandling, som med tiden kan medføre en stor følelsesmessig belastning. Videre er en konsekvens av rasisme og diskriminering, utestengelse fra samfunnet; herunder dårligere tilgang til arbeidsmarkedet, boligmarkedet, skole og utdanning.

Når det er sagt, understekte en stor del av våre informanter at de ikke hadde mange slike opplevelser i Haugesund, men at det var en god by å bo i. Mange hadde også opplevd støtte fra andre haugesundere når de hadde havnet i vanskelige situasjoner.

Les rapporten her.